Przez taniec i śpiew wracamy do tradycji

Taniec towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. W większości tradycyjnych społeczności taniec stanowił istotny element wielu rytuałów i zwyczajów, a także spełniał funkcje społeczne – wzmacniał więź społeczną w odczuwaniu przynależności do określonej grupy ludzkiej. Tańce ludowe miały także charakter obrzędowy. Musimy zachować tradycję –  najważniejsze i najbardziej wartościowe jest uczenie się od żyjących wiejskich artystów, a także obcowanie i śpiewanie z nimi . Nie jest to typowe śpiewanie chóralne. Trzeba szukać własnego indywidualnego stylu i odkrywać prawdziwą moc swojego głosu . Nie wstydźmy się, że śpiewamy wiejskie pieśni. To żaden obciach. Tego chcemy nauczyć młodsze pokolenie.
W ramach projektu chcemy utworzyć grupę taneczno-wokalną 20-tu osób z terenu Gminy Wołów która poznawać będzie tradycję i kulturę folklorystyczną. Na terenie naszej gminy istnieją tylko dwa zespoły „Mojęcice” i „ Warzęgowianie ”. Ponieważ występuje  duża potrzeba odtworzenia zespołów folklorystycznych w naszym regionie w celu przekazania naszego dziedzictwa kulturalnego Realizacja projektu odbywa się w Świetlicy wiejskiej i Sali Gimnastycznej w Krzydlinie Wielkiej, której właścicielem jest Urząd Miasta i Gminy Wołów. Tematem wiodącym zajęć są tradycje ludowe regionu, dzięki temu dzieci uczą się tradycyjnych pieśni i tańców ludowych. Do współpracy zaprosiliśmy również Szkołę Podstawową w Krzydlinie Wielkiej, do której uczęszczają dzieci z Domaszkowa , Krzydliny Małej i Krzydliny Wielkiej, wolontariusze ( 50 + )  pomagają w opracowaniu i przygotowaniu stroi dla grupy beneficjentów, które nawiązywać będą do tematyki folklorystycznej. Na zakończenie projektu zorganizujemy finałowy występ zespołu, który odbędzie się 16 listopada 2017r.  Mamy nadzieję, że utworzony zespół młodzieżowo-dziecięcy będzie funkcjonował  po zakończeniu projektu uświetniając występami imprezy artystyczne na terenie Gminy Wołów współpracując z Wołowskim Ośrodkiem Kultury. Patronat nad zespołem przejmie Stowarzyszenie  Mieszkańców Krzydliny Wielkiej Kreda.

Zapraszamy do obserwowania strony Stowarzyszenia mieszkańców Krzydliny Wielkiej, na której zamieszczane są bieżące informacje dotyczące realizacji projektu ==>> klik